Spełnienie obowiązku informacyjnego z art. 13 RODO

 

  Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz na przetwarzanie swoich danych osobowych przez LR Centrum sp. z o.o. z siedzibą w Sadowej (05-092) przy ul. Turystycznej 8, w celu korzystania z usługi "Newsletter".
  Mam prawo dostępu do treści swoich danych i możliwości ich poprawiania.

  1) Wyrażam zgodę na komunikację marketingową od LR Centrum sp. z o.o. drogą telefoniczną

  2) Wyrażam zgodę na komunikajcę marketingową od LR Centrum sp. z o.o. drogą e-mailową

  W linku poniżej znajduje się regulamin usługi Newsletter (PDF)

  Regulamin newsletter

   

  1. Kto jest Administratorem Danych Osobowych?
  Administratorem Twoich Danych Osobowych jest LR Centrum sp. z o. o. zarejestrowana w Sadowej (05-092) przy ul. Turystycznej 8, pod nr NIP: 118-216-23-86, nr REGON: 36918012800000, nr KRS: 0000712156

  2. W jaki sposób się z nami skontaktować?

  Biuro:
  tel:
  530 932 305
  e-mail:
  serwis@landcentrum.com

  3. Skąd mamy Twoje dane i dlaczego prosimy o ich podanie?
  Wszelkie dane jakimi dysponujemy (w tym dane zapisane w plikach cookies) zostały wprowadzone przez Ciebie do systemu dobrowolnie przy
  korzystaniu z usług naszego serwisu, transakcjach zakupowych,
  kontakcie poprzez formularz kontaktowy lub przy zapytaniu o dostępność produktu,
  a także przy zapisie do newslettera.
  Podane przez Ciebie dane, takie jak imię, nazwisko, adres, numer telefonu oraz adres e-mail są nam niezbędne do zawarcia z Tobą umowy oraz prawidłowego jej przebiegu.

  4. W jakim celu przetwarzamy Twoje dane osobowe?

  Twoje dane osobowe są przetwarzane w poniższych celach:

  1) Niezbędnych do realizowania zawartej umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), w tym do:
  - świadczenia usług serwisowych,
  - świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym realizacji umów oraz dokonywania płatności,
  - obsługi reklamacji,
  - obsługi zgłoszeń dokonanych m. in. poprzez formularz kontaktowy.

  2) Realizacji działań, na które wyrazisz zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), w tym:
  - zapis do newslettera,
  - zapisywania danych plików cookies,
  - wysyłanie informacji handlowych

  3) Kiedy ma miejsce prawnie uzasadniony interes British Garage Sp. z o.o. (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), w tym:
  - windykacja należności, dochodzenie roszczeń, prowadzenie postępowań sądowych,
  - organizacja programów lojalnościowych, konkursów,
  - marketing bezpośredni produktów własnych,
  - przechowywanie danych w celach archiwizacyjnych i statystycznych.

  4) W celach podatkowych oraz rachunkowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

  5. Komu przekazujemy Twoje dane? Twoje dane są u Nas bezpieczne, ale aby móc zrealizować zawartą umowę, musimy korzystać ze wsparcia innych podmiotów wspierających Nas, m. in. w realizacji usług płatniczych oraz dostarczania przesyłek, z którymi posiadamy stosowne umowy. Możemy je również przekazywać organom śledczym, ale jedynie na wniosek prokuratury na potrzeby wszczętego postępowania, itp.

  6. Jakie posiadasz prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych?

  Cofnięcie zgody:
  Zawsze przysługuje Ci prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jednak cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie, które zostało dokonane przed jej wycofaniem. Dokonanie tego może również uniemożliwić dalsze korzystanie z usług lub znacznie je utrudnić. Cofnięcie zgód może się odbywać poprzez przesłanie wiadomości e-mail:
  serwis@landcentrum.com

  Sprostowania danych:
  Możesz poprawiać swoje dane, jeśli są one nieprawidłowe lub niekompletne. Możesz tego dokonać poprzez funkcję „Edycja Danych/Konta Klienta” lub poprzez poprzez przesłanie wiadomości e-mail:
  serwis@landcentrum.com

  Wniesienie sprzeciwu:
  Przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w oparciu o Nasz prawnie uzasadniony interes. Sprzeciw zostanie uznany, jeśli okaże się zasadny i nie będziemy mieli innych podstaw prawnych do przetwarzania Twoich danych.

  Usunięcie danych, tzw. „prawo do bycia zapomnianym”:
  Masz prawo żądać od Nas usunięcia wszystkich, lub tylko niektórych swoich danych. Możemy jednak odmówić ich usunięcia w zakresie niezbędnym do dochodzenia i obrony roszczeń, a także wywiązywania się z obowiązków wynikających z przepisów prawa, zwłaszcza podatkowych i rachunkowych.

  Ograniczone przetwarzanie:
  Zawsze możesz prosić o tymczasowe wstrzymanie przetwarzania niektórych Twoich danych, jeśli nie chcesz usuwać Konta lub jeśli dane są nieprawdziwe, do czasu ich sprostowania.
  Może się to odbywać poprzez przesłanie wiadomości e-mail:
  serwis@landcentrum.com

  Dostęp do danych:
  Zawsze przysługuje Ci prawo do uzyskania od Nas dostępu do treści swoich danych osobowych oraz uzyskania ich kopii, a także uzyskania informacji, m. in. o celach przetwarzania oraz planowanym okresie ich przetrzymywania.

  Przenoszenie danych:
  Możesz poprosić nas o przesłanie swoich danych innym podmiotom uściślając jaka ich część (lub całość) ma zostać przez nas przekazana.
  Przenoszenie danych może nie zostać zrealizowane w przypadku gdy ich przetwarzanie nie odbywa się w sposób zautomatyzowany.

  Wniesienia skargi:
  W każdym momencie przysługuje Ci także prawo do wniesienia skargi w sprawie przetwarzania Twoich danych do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (po 25 maja 2018r. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

  7. Przez jaki okres przetrzymujemy Twoje dane?
  Twoje dane są przechowywane przez cały okres posiadania Konta w sklepie internetowym, a także obowiązywania umowy, również po jej ustaniu, w celach dochodzenia i obrony roszczeń, wywiązywania się z obowiązków wynikających z przepisów prawa, zwłaszcza podatkowych i rachunkowych, statystycznych i archiwizacyjnych oraz na potrzeby statystyczne przez okres 15 lat.
  Jeżeli przetwarzanie odbywało się na podstawie wyrażonej zgody, to będzie trwało, aż do momentu jej cofnięcia przez Ciebie.

  8. Czy przesyłamy dane poza Europejski Obszar Gospodarczy?
  Nie.